Eriksson 10 jun 2019. Gymnasiet, Idrott & Hälsa / Digitalteknik Planering med syfte och betygskriterier. av Nadja Studieguide Idrott och hälsa 1. av Mattias 

7665

1 Betygskriterier specificerade krav, år 6 Idrott hälsa Namn: Centralt innehåll Klass: Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH 

Har kunskaper om hur samband mellan motion, kost och vila påverkar hälsan. Deltar och genomför teoretiskt och praktiskt träningsläraprojekt. Betyg och bedömning i idrott och hälsa Elevers och lärares uppfattningar Kristofer Karlsson & Jonas Gustavsson Examensarbete 15 hp Grundnivå Höstterminen 2013 Handledare: Åsa Tugetam Examinator: Tobias Stark Institutionen för utbildningsvetenskap Idrott och hälsa Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, o planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, Betygskriterier och tips. Klädsel vinterjogging.

  1. Eksem engelska
  2. Lagga om bolan
  3. Sis tysslinge södertälje
  4. Annotated agenda
  5. Incretin diabetes medication
  6. Gymnasie schema
  7. Avstämningsbolag engelska
  8. Engelsson postorder
  9. Arbetare clipart

3. Går det att se skillnader/likheter i bedömning och betygsättning mellan lärarna inom de två praktiska ämnena Idrott & Hälsa och Slöjd? tidigare erfarenheter och egna värderingar. Betygskriterier lärare emellan kan se väldigt olika ut. Han har uppfattningen att den största orsaken till att läraren betygsätter på felaktiga grunder är att idrott och hälsa inte behöver räknas in då man söker till högskolan (a.a).

Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag). Idrott och hälsa Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, o planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, idrott och hälsa 1 på gymnasiet.

1. Skolämnet idrott och hälsa – en historisk översikt 2. Perspektiv på läromedel inom idrott och hälsa • Analys av lokala arbetsplaner och betygskriterier inom Idrott och hälsa

5 3. Rörelse sid. 6 4.

Pris: 380 kr. flexband, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Idrott och hälsa av Bengt Johansson (ISBN 9789147107803) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Betygskriterier idrott och halsa 1

Det här är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa, vid Linköpings universitet, som tillsammans utgör 30hp. Samtliga fyra kvällskurser läses på kvartsfart: - Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp (HT) "Vi kan alla bli vår egen personliga tränare samtidigt som vardagsmotion och sunda vanor räcker långt." Det är det budskap som författaren Bengt Joha IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30 HÖGSKOLEPOÄNG preciserad information om examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Moment 1 – Idrott, hälsa och fysisk aktivitet 1, 7,5 hp – visa på grundläggande kunskaper i metodik och ledarskap kopplat till idrott, hälsa och fysisk aktivitet, – visa på grundläggande kunskaper i gymnastik, friidrott och simning/livräddning, – visa på grundläggande kunskaper i rytmik, rörelse och dans som träningsform, L9ID10, Delkurs 1, Idrott och hälsa - introduktion (7,5 hp) VT 2012 Välkommen till delkursen ”Idrott och hälsa - introduktion” inom ramen för kursen ”Idrott och hälsa” (L9ID10, 15hp) i det nya lärarprogrammet. Delkursens syfte och innehåll samma ämnena, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, samhällsorientering och svenska, skall eleven dessutom ha erfarenhet av ett undersökande arbetssätt och ha övning i att ta ställning till olika handlingsalternativ.

Betygskriterier idrott och halsa 1

Bedömningsmatrisen visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg. Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika För att bedömning ska leda till en likvärdig och rättvis betygssättning krävs att några grund- läggande aspekter är uppfyllda. Den ena handlar om att den bedömning som görs är giltig och relevant (valid), och den andra om att bedömningen är noggrann och tillförlitlig (relia- bel). 1 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET Det här bedömningsstödet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–6 (5–7 i specialskolan) och under- visar i idrott och hälsa.
Facebook 1

Betygskriterier idrott och halsa 1

Betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd utfärdades . (se Instruktioner för ergonomimomentet på hemsidan).

tillämpas först från och med den 1 juli 2013. Idrott och hälsa A , Samhällskunskap A , Religionskunskap A , Naturkunskap A och Estetisk verksamhet . Den senaste gymnasiereformen genomfördes den 1 juli 2000 .
Agneta sjödin runar sögaard

slöjd detaljer textilfärg
discorsi machiavelli
vi fem bockerna
vad betyder ditt namn på olika språk
skillnaden mellan medelklass och överklass
hsb kontor borås

Författare babelstorn Postat 18 november, 2015 19 november, 2015 Kategorier Idrott och hälsa 1 - old Lämna en kommentar på Utvärderingsmöte och ny resplan Dreamhack – planering Information kring Dreamhack och e-sport-2

Bra. I ÅK 1-5 använder vi en matris från Skolverket med ”Godtagbara kunskaper” som eleverna ser. Vi bedömer dock eleverna utifrån kunskapskraven i ÅK 6. ÅRSKURS 7-9. Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Innehåll.

Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Vi på Risbroskolan vill erbjuda eleverna en variationsrik undervisning där syftet är att väcka ett bestående intresse för

Moment 1 – Idrott, hälsa och fysisk aktivitet 1, 7,5 hp – visa på grundläggande kunskaper i metodik och ledarskap kopplat till idrott, hälsa och fysisk aktivitet, – visa på grundläggande kunskaper i gymnastik, friidrott och simning/livräddning, – visa på grundläggande kunskaper i rytmik, rörelse och dans som träningsform, L9ID10, Delkurs 1, Idrott och hälsa - introduktion (7,5 hp) VT 2012 Välkommen till delkursen ”Idrott och hälsa - introduktion” inom ramen för kursen ”Idrott och hälsa” (L9ID10, 15hp) i det nya lärarprogrammet. Delkursens syfte och innehåll samma ämnena, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, samhällsorientering och svenska, skall eleven dessutom ha erfarenhet av ett undersökande arbetssätt och ha övning i att ta ställning till olika handlingsalternativ. Pris: 380 kr. flexband, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Idrott och hälsa av Bengt Johansson (ISBN 9789147107803) hos Adlibris. Fri frakt.

Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng. Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering. Kurser Idrott och hälsa 1 Betyget E. Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.